باشگاه 5 صبح

جولای 16, 2017

25 تیر

امروز هم ساعت 5 صبح بیدار شدم و ساعت رو خاموش کردم و خوابیدم. 2 تا دلیل عمده داشت یکی اینکه شبش خواب کافی رو برای […]
جولای 15, 2017

روز 24 تیر شنبه

امروز کارم در باشگاه پنج صبح عالی بود و بعد از ورزش خیلی سرحال شدم. هر چند که درابتدای صبح واقعا دوست نداشتم دل از رختخواب […]
جولای 15, 2017

23 تیر جمعه

روز 23 تیر خواب موندم… با این همه هنوز امید دارم…
جولای 15, 2017

درباره باشگاه 5 صبح – متن ویدئوی رابین شارما

سلام من «رابین شارما» هستم نویسنده کتاب “رهبری که هیچ عنوانی نداشت” چگونه سحر خیز باشید مردم همیشه ایده “پیروز شدن در جنگ با تخت” را […]
جولای 13, 2017

22 تیر

امشب هم مثل دیشب تو باشگاه 5 صبح موفق نبودم. شاید علتش این بود که ساعت کنار دستم بود و خاموشش کردم و خوابیدم. البته دیشب […]
جولای 13, 2017

21 تیر

ساعت کنار دستم بود! خاموشش کردم خوابیدم… دیشبش هم دیر خوابیده بودم نسبتا
جولای 11, 2017

20 تیر

امروز هم یه روز عالی بود. طبق برنامه ساعت 5 صبح بیدار شدم و قانون 20 – 20 – 20 رو اجرا کردم. روز مفیدی بود […]
جولای 11, 2017

19 تیر

دیشب دیر خوابیدم. ساعت 5 صبح با صدای زنگ گوشی از خواب بیدار شدم. اما ترجیح دادم فقط چند دقیقه دراز بکشم و کمی با آرامش […]
جولای 11, 2017

18 تیر

ساعت 5 صبح از خواب بیدار شدم. و طبق قانون 20 – 20 – 20 عمل کردم. یه روز عالی بود. محل کارم رفتم و اول […]