باشگاه 5 صبح

جولای 2, 2017

روز سوم 11 تیر

بچه ها گوشیم رو دست کاری کرده بودن و صدای زنگ گوشی رو قطع کرده بودند. شب قبل هم مهمون داشتیم و دیر خوابیده بودم و […]
جولای 1, 2017

روز دوم 10 تیر

دیشب با بالاخره فرصت شد تا ویدئوی کامل باشگاه 5 صبح رو ببینم سعی کردم طبق برنامه پیش برم. شبش خواب نسبتا خوبی داشتم و رأس […]
جولای 1, 2017

روز اول 9 تیر ماه 96

روز اول خیلی خوب نبود. شب قبل حدود ساعت 3:30 شب خوابیدم و طبیعتا خیلی سخت بعد از یک ربع زنگ زدن ساعت 5:15 دقیقه از […]