دسته‌بندی نشده

جولای 13, 2017

22 تیر

امشب هم مثل دیشب تو باشگاه 5 صبح موفق نبودم. شاید علتش این بود که ساعت کنار دستم بود و خاموشش کردم و خوابیدم. البته دیشب […]
جولای 13, 2017

21 تیر

ساعت کنار دستم بود! خاموشش کردم خوابیدم… دیشبش هم دیر خوابیده بودم نسبتا
جولای 11, 2017

20 تیر

امروز هم یه روز عالی بود. طبق برنامه ساعت 5 صبح بیدار شدم و قانون 20 – 20 – 20 رو اجرا کردم. روز مفیدی بود […]
جولای 11, 2017

19 تیر

دیشب دیر خوابیدم. ساعت 5 صبح با صدای زنگ گوشی از خواب بیدار شدم. اما ترجیح دادم فقط چند دقیقه دراز بکشم و کمی با آرامش […]
جولای 11, 2017

18 تیر

ساعت 5 صبح از خواب بیدار شدم. و طبق قانون 20 – 20 – 20 عمل کردم. یه روز عالی بود. محل کارم رفتم و اول […]
جولای 8, 2017

17 تیر

شب ساعت 3:30 خوابم برد. در واقع ساعت 11 به شدت خوابم میومد اما بچه ها از 11 تا 12:30 خیلی نا آرومی کردند و باعث […]
جولای 6, 2017

15 تیر

راس ساعت 5 صبح بیدار شدم. عوض کردن نرم افزار ساعت گوشیم کار ساز بود. همه چی طبق برنامه پیش رفت.
جولای 3, 2017

روز چهارم 12 تیر

هرچند که دیشب خیلی خسته بودم و از ساعت حدود ده و نیم به شدت خوابم میومد اما بچه ها یه مقدار شیطنت کردند و باعث […]